X

ALAN ADI SEKTÖR ÖZETİ

2021 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Dünyada en çok alan adına sahip olan .COM ve en çok alan adına sahip 2. gTLD olan .NET uzantılarının kayıt otoritesi(Registry) Verisign yılın her çeyreğinde alan adı sektör özeti yayınlamaktadır. 2021 yılının üçüncü çeyreği olan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait sektör özeti bu yazıda özetlenmektedir.

Tanımlar:

TLD(Top Level Domain)Alan adları belirli bir hiyerarşiye göre tanımlanmaktadır. Bu hiyerarşide bir web adresin en sağ tarafta yazan kısım, en üst seviye alan adını belirlemektedir. Verisign.com örneğinde .com en üst seviye alan adıdır.

ccTLD(country code Top Level Domain): Ülke kodu üst düzey alan adı anlamına gelen ve bir ülkeyi tanımlamak için kullanılan uzantılara verilen isimdir.(.tr, .us, .de, .fr)

gTLD(generic Top Level Domain): Türkçesi “jenerik üst düzey alan adı olan .com, .org, .info ve .net gibi uzantıları kapsayan alan adı uzantılarına verilen isimdir.

ngTLD(new generic Top Level Domain): Türkçesi “yeni jenerik üst düzey alan adı” olan .com, .net, .org ve önceden var olan uzantılara alternatifler oluşturmak için 2012’de ICANN tarafından onaylanan alan adı uzantılarına verilen isimdir.

Geo gTLD: ICANN tarafından belirlenen coğrafi, jeopolitik, etnik, sosyal veya kültürel temsilleri ifade eden bir üst düzey alan adı kategorisidir. (.asia, .eu, .tokyo)

Genel Özet

 • 2021’in üçüncü çeyreği verilerine göre toplamda 364.6 milyon üst düzey alan adı(TLD) kaydı bulunmaktadır.
 • Bir önceki çeyreğe kıyasla yeni alan adı kayıtlarında %0.7’lik (2,7 milyon) bir azalma gözlemlenmiştir.
 • Yeni alan adı kayıtlarının bir önceki yıla göre %1.6 (6.1 milyon) azaldığı görülmektedir.
 • 2021’in ikinci çeyreğine kıyasla .com ve .net uzantıları %0.9’luk (1.5 milyon) bir artış gösterirken yıllık olarak %5.1’lik (8.3 milyon) bir artış göstermiştir.
 • 30 Eylül 2021 itibariyle, toplamda 158.6 milyon .COM uzantılı alan adı kaydı bulunurken, 13.5 milyon .NET kaydı bulunmaktadır.
 • Yeni kaydedilen .COM VE .NET uzantılı alan adı sayısı 2020’nin üçüncü çeyreğinde 10.9 milyon iken 2021’in üçüncü çeyreğinde 10.7 milyona düşmüştür.
 • 2021’in üçüncü çeyreği sonunda toplam 152.9 milyon ülke kodu uzantılı alan adı (ccTLD) bulunmaktadır. Yılın ikinci çeyreğine kıyasla %3 (4.8 milyon) azalmıştır.
 • Yeni kaydedilen ccTLD sayısı bir önceki yıla göre %4.8 (7.7 milyon) azalmıştır.
 • Toplam ngTLD uzantılı alan adı sayısı 2021’in üçüncü çeyreğinin sonunda 23.5 milyon olmuştur. 2021’in ikinci çeyreğine kıyasla yaklaşık olarak %2.7 (0.6 milyon) artmıştır.
 • Yeni kaydedilen ngTLD uzantılı alan adı sayısı bir önceki yıla göre %22.2 (6.7 milyon) daha azdır.
 • 30 Eylül 2021 itibarıyla, rapor edilen alan adlarının sayısına göre en büyük TLD’ler .com, .tk, .de, .cn, .net, .uk, .org, .nl, .ru ve .br dir.

RAPOR EDİLEN ALAN ADI SAYISINA GÖRE EN BÜYÜK 10 ccTLD

 • 2021’in üçüncü çeyreğinin sonunda toplam 152.9 milyon ccTLD rapor edilmiştir. 2021’in ikinci çeyreğiyle kıyaslandığında %3 (4.8 milyon) azaldığı görülmektedir.
 • Yeni kaydedilen ccTLD uzantılı alan adı sayısı bir önceki yıla göre %4.8 (7.7 milyon) azalmıştır.
 • 2021’in ikinci çeyreğiyle kıyaslandığında, .tk hariç, ccTLD kayıtları 2021’in üçüncü çeyreğinde %3.6(4.8 milyon) azalmıştır.
 • ccTLD’lerde, .tk hariç, bir önceki yıla göre alan adı kaydı %3.7 (4.9 milyon) azalmıştır.
 • 30 Eylül 2021 itibarıyla ilk 10 ccTLD, .tk, .de, .cn, .uk, .nl, .ru, .br, .fr, .eu ve .it dir.
 • 2021’in ikinci çeyreğinde 20.7 milyon alan adı ile 2. sırada olan .cn, üçüncü çeyrekte 15.3 milyon alan adı ile 3. sıraya gerilemiştir.
 • 30 Eylül itibarıyla 2021’de, IDN’ler de dahil olmak üzere kök bölgede yetkilendirilen 308 global ccTLD uzantısı bulunmaktadır.
 • İlk 10 ccTLD, tüm ccTLD sayısının %62.7’sini oluşturmaktadır.

ngTLD’lerin TOPLAM TLD’lere ORANI

 • İlk 10 ngTLD, tüm ngTLD kayıtlarının %51.5’ini oluşturmaktadır.
 • Aşağıdaki grafikte, ngTLD sayısının toplam TLD sayısına oranı verilmektedir. Bu grafikte toplam TLD sayısısın %6.4’ünü ngTLD’lerin oluşturduğu görülmektedir.
 • Sağdaki grafikte, 2021’in üçüncü çeyreğinde en fazla alan adına sahip olan ilk 10 ngTLD gösterilmektedir.

Geo ngTLD’lerin ngTLD’lere ORANI

 • 30 Eylül 2021 itibariyle, aşağıdaki kriterleri karşılayan 47 ngTLD bulunmaktadır:
  • bir coğrafi alanı belirtmek
  • genel kullanılabilirliğe açıldıktan sonra 1.000’den fazla alan adı kaydına sahip olmak.
 • Soldaki grafik, 30 Eylül 2021 itibariyle Geo ngTLD’ler için alan adı sayısını özetlemektedir.
 • Sağdaki grafik ise, 2021’in üçüncü çeyreğinde en fazla alan adına sahip olan ilk 10 Geo ngTLD gösterilmektedir.

TRABİS’in faaliyete alınması ve ikinci seviye .TR alan adı uzantılarının(com.tr, net.tr ve org.tr) belgesiz tahsis edilmeye başlanması ile .TR uzantılı alan adı sayısının belirgin bir şekilde artması beklenmektedir.

Kaynak

VERISIGN, THE DOMAIN NAME INDUSTRY BRIEF Q3 2021 DATA AND ANALYSIS VOLUME 18 – ISSUE 4 DECEMBER 2021. https://www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/index.xhtml
Top